Viktigt om anmälan - Utveckling för dig och din häst!

Till innehåll

Viktigt om anmälan

Kurskalender 2023
Anmälan
 
Du kan anmäla dig till veckoslutsträningarna och sommarens träningsläger via e-post eller SMS . Se mer nedan. Du bör helst anmäla dig senast 14 dagar före aktuellt träningstillfälle, då jag behöver tid för att kunna bekräfta till dig att träningen blir av.

 
Vill du delta i de träningar jag bedriver på annan ort, se (Kurskalender 2023/Träningar på annan ort) kontakter du kontaktpersonen som angivits för berörd ort.
 

Anmälningsavgift
 
I kursavgiften ingår en anmälningsavgift på 500 kr. Jag registrerar din anmälan när anmälningsavgiften inkommit på mitt plusgirokonto 14 36 15-3 eller om du Swishar, att bekräftelse erhållits på din anmälan. OBS! anmälningsavgiften ingår i den totala avgiften och ska frånräknas när avgiften inbetalas.
 

Avbokning
 
Avbokning kan ske, dock senast en vecka (7 dgr) före kurstillfället. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej. I stället har du den tillgodo under resten av året, och kan använda den vid anmälan till en senare kurs under kalenderåret.


 
Bekräftelse
 
Du får bekräftelse på din anmälan och jag kontaktar dig ca 1 vecka före aktuell veckoslutsträning med ytterligare information.
Dina alternativa möjligheter att anmäla dig!
E-postDu kan fortfarande skicka din anmälan som e-post till
mig. Tänk då att du i din anmälan anger
  • vilket träningstillfällte du anmäler dig till
  • ditt namn
  • telefonnumret jag kan nå dig på.

Sänd din anmälan till
  • ulf@ulflind.se
  • ange i ämnesraden; Anmälan
SMS
Skicka din anmälan till mig på telefon
070-607 62 59.
Ange
  • vilken träning du anmäler dig till
  • ditt namn
  • telefonnummer.
TelefonDu kan naturligtvis anmäla dig via telefon.
Då kontaktar du mig på 070-607 62 59.
Eftersom jag vid flera tillfällen under en dag kan vara
upptagen med träningar alternativt lektioner, finns det
risk för att jag inte kan svara. I dessa fall ber jag dig
att återkomma eller att prata in ett meddelande, så
återkommer jag.
Träning
Tillbaka till innehåll